MERİNOS TARİHİ

Atatürk’ün anısı yaşatılıyor

src=/userfiles/image/ataturk.jpgSümerbank Merinos Yünlü Sanayi Dokuma Fabrikası, Türkiye’nin ilk sanayileşme atılımları çerçevesinde ‘yünlü tekstil girdileri fabrikası’ olarak kurulmuştur. Temeli 28 Kasım 1935 tarihinde dönemin Başbakanı İsmet İnönü ve İktisat Vekili Celal Bayar tarafından atılan fabrikanın yapımını ünlü işadamı ve girişimci Nuri Demirağ üstlenmiştir. İki yılayakın bir sürede tamamlanan Merinos Fabrikası’nın açılışı, 2 Şubat 1938 tarihinde, Bursa’ya yaptığı 17. ziyaretinde Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından yapılmıştır.

Cumhurbaşkanı Atatürk, Sümerbank Genel Müdürü Nurullah Esat Sümer tarafından kendisine sunulan fabrikanın altın anahtarını aldıktan sonra, fabrika içerisinde incelemelerde bulunmuş ve ardından onur defterinin ilk sayfalarına duygularını şöyle yazmıştır:
“Sümer Bank Merinos Fabrikası, çok kıymetli bir eser olarak milli sevinci arttıracaktır. Bu eser yurdun, hususiyle Bursa bölgesinin endüstri inkişafına (gelişimine) ve büyük milli ihtiyacın giderilmesine yardım edecektir. Eserin başarılmasından Ekonomi Bakanlığını tebrik ederim. Sümer Bank Direktörlüğüne teşekkür ve fabrikayı gördüğüm gibi yüksek bilgi ve tam düzenli idarede direktörüne başarılar temenni ederim.”

 

Merinos yine Bursa’nın hizmetinde

src=/userfiles/image/merinos.jpgBursa’da 16 bin 140 eğirme ve 7 bin katlama iğlik bir iplik fabrikası olarak üretimine başlayan Merinos Fabrikası, 1963 yılından sonra hızlanan sanayileşme sürecinin başlamasından gelişimine dek Bursa ekonomisine en önemli katkıyı sağlayan kurum haline gelmiştir. Faaliyet gösterdiği 66 yıllık süreçte Türk sanayisine hizmet veren Merinos Fabrikası, 2004 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katkılarıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmiştir. 14 Kasım 2000 tarihinde Özelleştirme Yüksek Kurulu “Merinos Yünlü Sanayi İşletmesi’nin toplam 314 bin 569 metrekarelik arazisi ve üzerinde bulunan taşınmazların eğitim, halka açık kültür, sanat, spor ve rekreasyon amaçlarında kullanılması için kamu yararı göz önüne alınarak, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bedelsiz devredilmesine karar vermiştir. Merinos Fabrikası’nı Bursa’da yaşatmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Merinos’ta planlanan kentsel dönüşüm çalışması ile kente vizyon katacak Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nin oluşumunu tamamlamıştır.

Bursa aydınlanıyor

src=/userfiles/image/bursa.jpgCumhuriyet tarihinin sembol işletmelerinden olan Merinos İplik Fabrikası, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen kapsamlı bir restorasyon ve yeniden yapılandırma çalışmasıyla Türkiye’nin sayılı kongre ve kültür komplekslerinden biri haline getirilmiştir. Sadece tarihsel değil, mimari açıdan da pek çok özelliği olan Atatürk Kongre Kültür Merkezi Projesi, 2007 yılında Tarihi Kentler Birliği “Başarı Ödülü”ne layık görülmüştür.

Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Merinos Parkı içinde bulunan iki önemli ana yapıdan oluşmaktadır. Bunlar, restore edilerek Kültür Merkezi’ne dönüştürülen tarihi Merinos Fabrikası ve yeni yapılan Kongre Merkezi’dir. Birlikte veya ayrı ayrı kullanılacak şekilde esnek olarak tasarlanan binalar, küçük ya da büyük çaplı her türlü organizasyonun düzenlenebileceği bir kompleks olma özelliği taşımaktadır.

Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nin içerisinde bulunduğu yeniden düzenlenen Merinos Parkı ise, 208 bin m²’lik yeşil alanı ile Bursa için önemli bir kamusal rekreasyon alanı haline getirilmiştir. Park içerisinde açık hava etkinliklikleri için düzenlenen 16 bin m²’lik alanın yanı sıra birçok kafe, restoran ve sosyal tesis de bulunmaktadır. Ayrıca Merinos Fabrikası’ndaki elektrik santralinin restore edilmesiyle kurulan Enerji Müzesi de Bursa’nın ilk ve tek enerji müzesi olma özelliğini taşımaktadır.

Bir zamanlar Merinos’ta üretilen elektrikle aydınlanan Bursa, şimdi Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nden yayılan bilimin ve sanatın ışığıyla aydınlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk tarafından hizmete açılan ve Bursa’yı tekstilin başkenti haline getiren Merinos İplik Fabrikası; O’nun anısının sorumluluğuyla küllerinden yeniden doğarak, Bursa’yı kültürün ve turizmin başkenti yapmaya hazır.

Tel : +90 224 272 16 00 / Fax :+90 224 250 11 16
E Posta:info@merinosakkm.com / merinos@merinosakkm.com
Adres: Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Merinos Parkı, Osmangazi / BURSA / TURKEY

Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Binted Ltd.Şti. tarafından işletilmektedir.